Agents comercials del moble

Eleuterio Castell Bel

Dades de contacte
Eleuterio Castell Bel, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Victor Reverté Igual

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com