Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Joaquim Pago Torren

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Eduard Sauret

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com