Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Veintidós años al servicio de clientes y representados.

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com