Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Chema Carrasco Lorente

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.