Agents comercials del moble

Joaquim Ferré Estorach

Dades de contacte

Veintidós años al servicio de clientes y proveedores.

Joaquim Ferré Estorach, Agents comercials del moble 1

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.

Xavier Roig Roig

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Joaquim Pago Torren

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com