Agents comercials del moble

Joaquim Ferré Estorach

Dades de contacte

Veintidós años al servicio de clientes y proveedores.

Joaquim Ferré Estorach, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Joaquim Pago Torren

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com