Agents comercials del moble

Joaquim Ferré Estorach

Dades de contacte

Veintidós años al servicio de clientes y proveedores.

Joaquim Ferré Estorach, Agents comercials del moble 1

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Victor Reverté Igual

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.