Agents comercials del moble

Josep Maria Roig Roig

Dades de contacte
Josep Maria Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Francisco Penalba Marti

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.

Angel Ramiro Montolio

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Eleuterio Castell Bel

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Moisés Vilaró Michavila

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com