Agents comercials del moble

Victor Reverté Igual

Dades de contacte
Victor Reverté Igual, Agents comercials del moble 1

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com