Agents comercials del moble

Victor Reverté Igual

Dades de contacte
Victor Reverté Igual, Agents comercials del moble 1

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com

Veintidós años al servicio de clientes y representados.

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 977570594
Fax: 977570435
Mòbil: 659935502
vrvictor4@gmail.com