Agents comercials del moble

Xavier Roig Roig

Dades de contacte
Xavier Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Victor Reverté Igual

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es