Agents comercials del moble

Xavier Roig Roig

Dades de contacte
Xavier Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Angel Ramiro Montolio

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es