Agents comercials del moble

Eduard Sauret

Dades de contacte

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.