Agents comercials del moble

Eduard Sauret

Dades de contacte

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Xavier Roig Roig

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 973231258
Fax: 973231258
Mòbil: 610509555
eduardstb@gmail.com