Agents comercials del moble

Eleuterio Castell Bel

Dades de contacte
Eleuterio Castell Bel, Agents comercials del moble 1

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.

Xavier Roig Roig

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.