Agents comercials del moble

Eleuterio Castell Bel

Dades de contacte
Eleuterio Castell Bel, Agents comercials del moble 1

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Joaquim Pago Torren

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 977731165
Fax: 977731165
Mòbil: 608046478
eleuterio.castell@gmail.com

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.