Agents comercials del moble

Francisco Penalba Marti

Dades de contacte
Francisco Penalba Marti, Agents comercials del moble 1

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.