Agents comercials del moble

Francisco Penalba Marti

Dades de contacte
Francisco Penalba Marti, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es