Agents comercials del moble

Francisco Penalba Marti

Dades de contacte
Francisco Penalba Marti, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 964526347
Fax: 964526347
Mòbil: 610468523
fpenalba@cgac.es