Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Eduard Sauret

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.