Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Moisés Vilaró Michavila

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavi Querol Dalmau

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.