Agents comercials del moble

Gilbert Miralles Querol

Dades de contacte
Gilbert Miralles Querol, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 964456879
Fax: 964456879
Mòbil: 610286235
gilmq@hotmail.com

Mes de 25 anys colaborant amb clients i fabricants del ram.