Agents comercials del moble

Joaquim Ferré Estorach

Dades de contacte

Veinticinco años al servicio de clientes y proveedores.

Joaquim Ferré Estorach, Agents comercials del moble 1

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Xavier Roig Roig

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Eduard Sauret

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com

Angel Ramiro Montolio

Telèfon: 977570728
Fax: 977570728
Mòbil: 609441598
joaquimferre22@gmail.com