Agents comercials del moble

Josep Maria Roig Roig

Dades de contacte
Josep Maria Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Moisés Vilaró Michavila

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Gilbert Miralles Querol

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Xavi Querol Dalmau

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Xavier Roig Roig

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com