Agents comercials del moble

Josep Maria Roig Roig

Dades de contacte
Josep Maria Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Moisés Vilaró Michavila

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Sebastián Gombau Esteller

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Ricard Eiximeno Arrufat

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Joaquim Ferré Estorach

Fax: 977601856
Mòbil: 639820826
j.roigroig@gmail.com

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.