Agents comercials del moble

Moisés Vilaró Michavila

Dades de contacte
Moisés Vilaró Michavila, Agents comercials del moble 1

Fabricants de mobles que representa

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Veinticinco años al servicio de clientes y representados.

Josep Maria Roig Roig

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Sebastián Gombau Esteller

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Més de 30 anys generant oportunitat de negoci en el sector mobiliari. Oferint la possibilitat de posicionar-se respecte a la competència.

Gilbert Miralles Querol

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com