Agents comercials del moble

Moisés Vilaró Michavila

Dades de contacte
Moisés Vilaró Michavila, Agents comercials del moble 1

Fabricants de mobles que representa

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Joaquim Pago Torren

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Francisco Penalba Marti

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Mes de vint anys colaborant amb clients i fabricants del ram.

Joaquim Ferré Estorach

Telèfon: 977571407
Fax: 977571407
Mòbil: 616907698
moivilaro@hotmail.com

Veintidós años al servicio de clientes y representados.