Agents comercials del moble

Xavier Roig Roig

Dades de contacte
Xavier Roig Roig, Agents comercials del moble 1

Ricard Eiximeno Arrufat

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

41 anys present al mercat de la representació del moble i derivat.

Eleuterio Castell Bel

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Eduard Sauret

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es

Telèfon: 977216413
Fax: 977216413
Mòbil: 619189884
x.roig@cgac.es